Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold M
(Alle billeder i serien)
Personlig
Navn Carsten Matthiesen
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (f.eks Regiment) 21. Infanteriregiment, 2. Bataljon
Kompagni, eskadron mv. 7. Kompagni
Tjenestenummer Nr. 205
Rang Kunne ikke udfyldes
Nuværende bopæl Dybbøl ved Sønderborg
Udersåt (dansk/prøjsisk) Prøjsisk
Underskrift
Sted Dybbøl
Dato 28. februar 1876
Yderlig tekst i dokumentet

Dybbøl ved Sønderborg den 28 Februar 1876.

Inderster Carsten Matthiesen beder underdanigst om, at Erindringsmedaillen for Deeltagele i Felttoget 1864 naadigst maa forundes mig.

Til det høie Kongelige Krigsministerium i Kjøbenhavn.

I Henhold til det høie Kongelige Krigsministeriums Bekjendtgjørelse af 1ste Februar d. A. tillader Undertegnede Carsten Matthiesen, der har gjort Felttoget i 1864 med ved 21 Inftr. Regiment 2den Battalion. 7 Compagni No. 205, preusisk Undersaat og boer i Dybbøl ved Sønderborg, sig herved underdanigst at bede det høie Kongelige Krigsministerium om, at Erindrings-Medaillen for Deeltagelsen i Felttoget i 1864 naadigst maa forundes mig.

Underdanigst

Carsten Matthiesen

Berettiget, L.A. Bie