Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold M
(Alle billeder i serien)
Personlig
Navn Christian Mathisen
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (f.eks Regiment) Garnisonsbataljonen i København
Kompagni, eskadron mv. 2. Fæstningskompagni i Fredericia, Søbefæstningen.
Tjenestenummer Nr. 223
Rang Kunne ikke udfyldes
Nuværende bopæl Bøffelkobbel pr. Sønderborg
Udersåt (dansk/prøjsisk) Prøjsisk
Underskrift
Sted Bøffelkobbel pr. Sønderborg
Dato 29. februar 1876
Yderlig tekst i dokumentet

Til Det høie Kongl. Krigsministerium i Kjøbenhavn.

Undertegnede Christian Mathisen, i 1864 tjenestgjørende ved Garnisons Battaillon 3 Comp No. 223, senere ved 2 Fæstnings Comp No. 223 i Frederits nu Preussisk Undersaat, beder om behagelig Tilstillelse af en Erindringsmedaille.

Med Høiagtelse

Christian Mathisen

Bøffelkobbel pr. Sønderborg d. 29 Febr. 1876

Arch(iv) Er han afgaaet til Fredericia?

Afgivet til Søbefæstn. Form. Berettiget.

Søbefæstningen. Perm. 6/8 64, Berettiget.

Ved 2. Fæstningscompagni haves ingen Oplysninger om Garnisonsbataillonens Mandskab. Kauffmann