Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold N
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Personlig
Navn Hans Peter Nicolaysen
År for krigsdeltagelse 1848-50
Afdeling (f.eks Regiment) 12. Bataljon
Kompagni, eskadron mv. 4. Kompagni
Tjenestenummer Nr. 31
Rang Underkorporal
Nuværende bopæl Hørup, Als
Udersåt (dansk/prøjsisk) prøjsisk
Underskrift
Sted Hørup paa Als
Dato d. 4. Marz 1876
Yderlig tekst i dokumentet Hørup paa Als d. 4. Marz 1876.
.
Til det høie Kongelige Krigsministerium i Kjøbenhavn.

Undertegnede Hans Peter Nicolaysen i 1848 til 50 Tjenestgjørende som Undercorporal ved 12. Btl. 4. Comp. Nr. 31, nu preusisk Undersaat, beder om behagelig Tilstillelse af en Erindringsmedaille.

Med høiagtelse
Hans Peter Nicolausen

Berettiget
Westengaard
Dine bemærkninger