Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold N
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Personlig
Navn Jørgen Nymann
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (f.eks Regiment) 20. Regiment
Kompagni, eskadron mv. 3. Kompagni
Tjenestenummer Nr. 498
Rang Infanterist
Nuværende bopæl Stovgård, Sønderborg, Slesvig
Underskrift
Sted Staugaard, Sønderborg, Slesvig
Dato den 20. Febr. 1876
Yderlig tekst i dokumentet Til det høie Kongelige Krigsministerium i Kjøbenhavn.

Jeg undertegnede Jørgen Nymann fra Staugaard, henvender mig underdanigst til det høie Kongelige Krigs- og Marineministerium med Bøn om: Høistsamme vilde forunde mig en Erindrings-Medaille for 1864.

Jen Undertegnede er født i Staugaard den 30. Marts 1841, er indkaldt som  Infanterist ved 20. Regiment, 3. Comp. Nr. 498, hvor jeg gjorde Tjeneste i , Krigen 1863/64, og seer mig derfor istand til at kunne erholde den ovennævnte Æresbevisning, hvorfor jeg tillader mig i dybeste Underdanighed for det høie Kongelige Krigs- og Marineministerium at fremføre min ovennævnte Bøn: Høistsamme naadigst vilde forunde mig Erindrings-Medaillen for 1864.

Underdanigst
Jørgen Nymann
Staugaard, Sønderborg. Slesvig, den 20. Febr. 1876.

Berettiget
Caspar Schøller
Dine bemærkninger