Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold N
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Personlig
Navn Hans Hansen Nørgaard
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (f.eks Regiment) 10. Infanteriregiment
Kompagni, eskadron mv. 7. Kompagni
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Rang Kunne ikke udfyldes
Nuværende bopæl Øster Lindet, Gram, Frøs og Kalvslunds Herreder
Underskrift
Yderlig tekst i dokumentet Øster Lindet per Gram under Frøs og Kalvslund Herreder den 28. Februar 1876.

Arbeidsmand Hans Hansen Nørgaard i Østerlindet vover underdanigst at ansøge om naadigst at maatte forundes Erindringsmedaillen for Krigsaaret 1864.

Til det Kongelige Krigsministerium i Kjøbenhavn.

 Med underdanigst begjæring om naadigst at maatte forundes Erindringsmedaillen for Krigsaaret 1864 vover jeg herved at nærme mig det Kongelige Krigsministerium og tillader mig at vedføie hvad jeg haaber der maatte tjene til Opnaaelsen af mit Ønske.
I Aaret 1854 den 30de Mai indtraadte jeg i Hans Majestet Kongens Tieneste ved 10de Infanteriregement, 1de Compagni med Nr. 32, samme Efteraar blev jeg permitteret, senere været indkalt til 2 Mynstringer.
I Aaret 1863 (i Efteraaret) ved Krigens udbrud blev jeg indkalt til samme Regemints 7de Compagni. Nummeret er forglemt, i Sommerens løb blev jeg taget til fange


Dine bemærkninger side 1 af 2
Sted Øster Lindet per Gram under Frøs og Kalvslunds Herreder
Dato den 28.Februar 1876