Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold N
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Personlig
Navn Christen Nikolaysen
År for krigsdeltagelse 1848-50
Afdeling (f.eks Regiment) 12. Infanteribataljon
Kompagni, eskadron mv. 3. Kompagni
Tjenestenummer Nr. 373
Rang Kunne ikke udfyldes
Nuværende bopæl Guderup, Nordborg Amt, Als
Udersåt (dansk/prøjsisk) prøjsisk
Underskrift
Sted Guderup, Nordborg Amt, Als
Dato d. 25. Febr. 1876
Yderlig tekst i dokumentet I henhold til Krigsministeriets Bekjendtgjørelse af 1. Feb. d.A. tillader Undertegnede, Christen Nikolaysen, tjenstgjørende ved 12. Infanteri Bataillon, 3. Kompagni Nr. 373 i Aarene 1848-50, midlertidig preussisk Undersaat, sig herved at bede om behagelig Tilstillelse af en Erindringsmedaille.

Underdanigst
Christen Nikolaysen

Guderup. Nordborg Amt, Als, d. 25. Febr. 1876.

Til Det Kongl. Krigsministerium i Kjøbenhavn.

Berettiget Westengaard
Dine bemærkninger