Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold N
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Personlig
Navn Hans Peter Nicolaisen (Pokkendal)
År for krigsdeltagelse 1848-50
Afdeling (f.eks Regiment) 4. Dragonregiment
Kompagni, eskadron mv. 4. Eskadron
Nuværende bopæl Blæsborg, Als
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Rang Kunne ikke udfyldes
Udersåt (dansk/prøjsisk) dansk
Underskrift
Sted Blæsborg pr. Augustenborg paa Als
Dato d. 9. Februar 1876
Yderlig tekst i dokumentet Blæsborg pr. Augustenborg paa Als, d. 9. Februar 1876.

Allerunderdanigst Ansøgning af Arbeidsmand Hans Peter Nicolaisen, Pokkendal p. T. i Blæsborg paa Als om en i Kongelig Resulution af 1. Febr. ds. omtalt Krigs-Erindringsmedaille.

Idet den i rubor navngivne allerunderdanigst Undertegnede herved  udtaler det Ønske, at det høie Kongelige Krigs-Ministerium allernaadigst maatte tilstille mig en tilsvarende Erindringsmedaille, anfører jeg som Beviis for min Berettigelse til samme Følgende:
Jeg Hans Peter Nicolaisen Pokkendal er født i Magleby paa Møen, indtraadte i dansk Militairtjeneste den 16. April 1847.
Jeg stod ved 4. Dragoner Regiments 4. Eskadron.
I tjenesteaarene 1848, 49 og 50 kæmpet for Fædrelandet
Endvidere tillader jeg

Til det Kongelige Krigs-Ministerium i KjøbenhavnDine bemærkninger side 1 af 2