Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold N
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Personlig
Navn Hans Peter Nicolaisen, Pukkendal
År for krigsdeltagelse 1848-50
Afdeling (f.eks Regiment) 4. Dragonregiment
Kompagni, eskadron mv. 4. Eskadron
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Rang Kunne ikke udfyldes
Nuværende bopæl Blæsborg, Augustenborg, Als
Udersåt (dansk/prøjsisk) dansk
Underskrift
Yderlig tekst i dokumentet mig at bemærke, at jeg var Medlem af Selskabet"de danske Vaabenbrødre" hvoraf jeg, ifølge Erobringen af Øen Alz maatte udtræde. I denne Forening havde jeg Nr. 424.
Undertegnede er dansk Undersaat og har som saadan hjemstedsbeviis fra min Fødeby Magleby paa Møen.

Idet jeg slutteligen atter vover at fremstille det høie Kongelige Krigsministerium den Bøn, at Høistsamme allernaadigst vilde lade mig komme i Besiddelse af omtalte Krigserindrings-Medaille, undlader  jeg ikke, at bemærke, at min Bopæl pro Tempore er i Blæsborg pr. Augustenborg paa Als.

Alleunderdanigst
H.P. Nicolaisen Pukkendal


Dine bemærkninger side 2 af 2
Sted Blæsborg pr. Augustenborg paa Als