Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold N
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Personlig
Navn Peter Jørgensen Nør
År for krigsdeltagelse 1863-64
Afdeling (f.eks Regiment) 21. Infanteriregiment, 2. Bataljon
Kompagni, eskadron mv. 3. Kompagni
Tjenestenummer Nr. 170
Rang Kunne ikke udfyldes
Nuværende bopæl Sønderborg
Udersåt (dansk/prøjsisk) prøjsisk
Underskrift
Sted Sønderborg
Dato d. 23. Febr. 1876
Yderlig tekst i dokumentet Undertegnede Peter Jørgensen Nør, i 1863-64 tjenstgjørende ved det 21. Infanterie Regiment, 2. Bataillon, 3. Kompagni Nr. 170, nu Preussisk Undersaat, beder om behagelig Tilstillelse af en Erindringsmedaille.

Med høiagtelse
Peter Jørgensen Nør

Sønderborg, d. 23. Febr. 1876

Til det høie Kongl. Krigsministerium i Kjøbenhavn.

Berettiget
[ukendt underskriver]
Dine bemærkninger