Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold N
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Personlig
Navn Claus Ludvig Nielsen
År for krigsdeltagelse 1848-50
Afdeling (f.eks Regiment) 4. Linjebataljon
Kompagni, eskadron mv. 4. Kompagni
Tjenestenummer Nr. 43
Rang Kunne ikke udfyldes
Nuværende bopæl Brandstrup (Tirsted sogn, Fuglse herred, Maribo amt)
Underskrift
Sted Braindstrup
Dato den 1. Januar 1880
Yderlig tekst i dokumentet men Glæder mig dog til at faae erværvet mig de Udmærkkeste Anbefalinger saavel fra den Militaire tjeneste som fra enhver af mine høie Foresatte og Øvrighed hvorunder jeg har havt den ære at staae.

Brainstrup den 1. Januar 1880.
Underdanigst
Claus Ludvig Nielsen

Adr. Til
Claus Ludvig Nielsen
Paa Brændstrup Fattiggaard
Rydestation paa Maribo.

Hvis der ingen findes er i Veien
beder jeg naadigst med det første Svar.

Nr. 24
Berettiget til Erindringsmedaillen for 1848-50-
4de Bataillon, Kjøbenhavn, den 7. Januar 1880 
Glahn
 
Dine bemærkninger side 2 af 2