Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold N
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Personlig
Navn Jacob Nielsen (Kolstrup)
År for krigsdeltagelse 1848-50
Afdeling (f.eks Regiment) 3. Dragonregiment
Kompagni, eskadron mv. 3. Eskadron
Tjenestenummer Nr. 69 (fra 1850 Nr. 18)
Rang fra 1850 Underkorporal
Nuværende bopæl Stepping, Christiansfeld
Udersåt (dansk/prøjsisk) prøjsisk
Underskrift
Sted Stepping pr. Christiansfeld
Dato den 9. Februar 1876
Yderlig tekst i dokumentet Ifølge Opfordring i danske Aviser om Berettigelsen til den danske Krigsmedaille udbeder jeg mig underdanigst det Høikongelige Ministerium i Kjøbenhavn om at tilsende mig samme da jeg blev indkaldt til Tjeneste den 16de Decbr. 1846 til det 3die dengang i Aarhuus garnisonerede dragon-Regiments 3die Escadron Nr. 69 under Navn af Kolstrup.
Mit fulde Navn er Jacob Nielsen og er jeg nu bosiddende Landboelsmand i Stepping pr. Christiansfeld og altsaa preusisk Undersaat.
Da jeg tog Deel i Feldttoget 1848-49-50 og i sidstnævnte Aar blev udnævnt til til Undercorporal saa erholt jeg i stedet for Nr. 69 Nr. 18 og beholdt jeg dette Nr. indtil jeg den 15de Februar 1851 fra Aarhuus permitteredes til min fødeby Kolstrup.

Underdanigst
Jacob Nielsen

Stepping den 9de Februar 1876.

Berettiget
Neergaard

Dine bemærkninger