Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold N
(Alle billeder i serien)
Personlig
Navn Hans Marcussen Nissen
År for krigsdeltagelse 1848-50
Afdeling (f.eks Regiment) 10. Infanteribataljon
Kompagni, eskadron mv. 1. Kompagni
Tjenestenummer Nr. 57
Rang Menig
Nuværende bopæl Humlehave, Toftlund, Haderslev Amt
Udersåt (dansk/prøjsisk) Menig
Underskrift
Sted Hommelhauge pr. Toftlund
Dato d. 9de Februar 1877
Yderlig tekst i dokumentet Fuldmagt.
Undertegnede tillader og giver herved for Inspektør P.D. Juhl, ved Foreningen til Fremme af Blindes Selvvirksomhed i Kjøbenhavn, Fuldmagt til paa mine Vegne i Krigsministeriet at afhente en, ifølge derom tidligere indgiven Begjæring, mig formentlig tilkommende, Erindrings-Medaillie for deeltagelse i Kampen for Fædrelandet 1848-50.
I Aaret 1846 udskreven til Tjeneste paa Sessionen til 10de Infanteri Battaillon 1ste Komp. Nr. 57, hvorved jeg som Menig 1848-49-50 deeltog i Kampene for Fædrelandet, hvilket jeg herved til yderligere Opfølgning tillader mig at meddele.
Hommelhauge d. 9de Februar 1877.
pr. Toftlund, Haderslev Amt.

Hans Marcussen Nissen

Dine bemærkninger