Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold N
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Personlig
Navn Hans Peter Nissen
År for krigsdeltagelse 1848-51
Afdeling (f.eks Regiment) Kunne ikke udfyldes
Kompagni, eskadron mv. Hestedepotet
Tjenestenummer 2055
Rang Militærarbejder
Nuværende bopæl Tumbøl, Felsted sogn, Aabenraa amt
Underskrift
Sted Tumbøl
Dato d. 23. marts 1878
Yderlig tekst i dokumentet Tumbøl d. 23/3 78.

Til det høie Kongelige Krigsministerium.

Jeg H.P. Nissen vove allerunderdanigst herved at bønfalde det høie danske Kongelige Krigsministerium Om at maatte vorde tildelt en Erindringsmedaille fra Aarene 1848-50.

Jeg H.P. Nissen født i Baurup, Aabenraa Amt og som paa Sessionen blev udskreven til Militairarbeider og ved Indkaldelsen tildelt Nr. 2055 og som Saadan gjort Tjeneste ved Hestedepotet fra September 50 til 19. Mai 1851. Da jeg desangaaende troer mig berettiget til den af Hans Majestæt Kongen Allernaadigst udstædte Erindrings Medaille vove jeg herved Alleunderdanigst at fremkomme med Bøn til det høie Krigsministerium om at Errindrigs-Medaillen Allernaadigst maa blive mig tilkjendt og tildelt.
Allerunderdanigst
Hans Peter Nissen

Berettiget for 1848/50 ifølge Skyldbogen.
Dine bemærkninger side 1 af 9, side 3-9 er kopier af sider i afregningsbogen