Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold N
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Personlig
Navn Lorens Peter Jensen Nissen
År for krigsdeltagelse 1848-50
Afdeling (f.eks Regiment) 12. Linjeinfanteribataljon
Kompagni, eskadron mv. 4. Kompagni
Tjenestenummer Nr. 104
Rang Menig
Nuværende bopæl Kliplev Mark, Aabenraa Kreds, Nordslesvig
Udersåt (dansk/prøjsisk) prøjsisk
Underskrift
Dato den 24de Februar 1876
Yderlig tekst i dokumentet Til det høie Kongelige Krigsministerium i Kjøbenhavn.

Undertegnede Lorens Peter Jensen Nissen, der under Felttoget 1848, 1849 og 1850, har tjent som Menig ved 12te Linie-Infanteri-Bataillons 4de Compagni Nr. 104, og nu boer paa Kliplev Mark, Aabenraa Kreds i Nordslesvig, som preussisk Undersaat, tillader sig underdanigst at andrage for det høie Ministerium paa at blive benaadet med den af Hs. Majestæt Kongen indstiftede Krigsmedaille.

den 24de Februar 1876.

Underdanigst
Lorens Peter Jensen Nissen paa Kliplev Mark.

Underdanigst bedes, adressert til
P.E.N. Christensen i Kliplev pr. Tinglev

Berettiget
WestengaardDine bemærkninger