Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold N
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Personlig
Navn Niels Jørgensen, Norup
År for krigsdeltagelse 1850
Afdeling (f.eks Regiment) 1. Artilleriregiment
Kompagni, eskadron mv. 7. Batteri
Tjenestenummer Nr. 57
Rang Konstabel
Nuværende bopæl Krumom, Augustenborg
Underskrift
Yderlig tekst i dokumentet Undertegnede beder herved alerunderdanigst det høie Ministerium om at tilsende mig en Medaille for Krigen 1850.
Niels Jørgensen fra Norup paa Fyhn født den 15. decbr. 1827
indkaldt til Tjeneste den 5. Januar 1850,
deltaget i Krigen (Slaget Idsted) som Constabel ved 1ste Artilleri Regiment 7de Batterie Nr. 57, 
permitteret den 27. Septbr. 1853 som Overkonstabel 
indkaldt igjen den 22. Mai 1854 og
permitteret igjen den 23. Septbr. 1854.
Medlem af Selskabet de danske Vaabenbrødre stiftet de 10. April 1859. Adgangskort Nr. 3263.

Addr.: Niels Jørgensen, Norup
i Kromom p. Augustenborg
paa Als

Til Krigsministeriet i Kjøbenhavn.

vend om

Dine bemærkninger Der mangler tekst
Side 1 af 4
Sted Kromom pr. Augustenborg