Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold O
(Alle billeder i serien)
Personlig
Navn Erich Ohlenburg
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (f.eks Regiment) Ingeniørkommandoen
Kompagni, eskadron mv. 6. Kompagni
Tjenestenummer kan ikke angives
Rang Kunne ikke udfyldes
Nuværende bopæl Angelbogade nr. 619, Flensborg
Udersåt (dansk/prøjsisk) prøjsisk
Underskrift
Yderlig tekst i dokumentet

10 B

Til det høje kongelige danske krigsministerium i København

Undertegnede prøjsiske undersåt, som deltog i kampen for fædrelandet 1864 ved Ingeniørkommandoens 6. Kompagni, nr kan ikke angives, beder underdanigst det høje krigsministerium om at få den af hs Majestæt Kong Christian den IX. anordnede erindringsmedalje tilstillet.

Underdanigst Erich Ohlenburg, Tømmersvend

Angelbogade nr. 619, Flensborg

Berettiget. Jørgensen