Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold O
(Alle billeder i serien)
Personlig
Navn Ole Peter Ohlsen
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (f.eks Regiment) 21. Infanteriregiment
Kompagni, eskadron mv. 8. Kompagni
Tjenestenummer 502
Rang Menig
Nuværende bopæl Åstrup, Åstrup sogn, Haderslev kreds
Udersåt (dansk/prøjsisk) dansk
Underskrift
Yderlig tekst i dokumentet

47 B  H/64

Til det høje kongelige krigsministerium i København

Undertegnede Gårdmand Ole Peter Ohlsen af Aastrup der under felttoget 1864 har tjent som Menig ved 21. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 502 og nu bor i Aastrup, Aastrup sogn, Haderslev kreds som dansk undersåt, tillader sig underdanigst at andrage hos det høje ministerium på, at blive benådet med den af hs. Majestæt Kongen indstiftede krigsmedalje.

Aastrup den 15. februar 1876

Underdanigst

Ole Peter Ohlsen

Berettiget  L.A. Bie

Sted Åstrup
Dato 15-02-1876
Dine bemærkninger