Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold O
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Personlig
Navn Søren Peter Ottesen
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (f.eks Regiment) 6. Infanteriregiment
Kompagni, eskadron mv. 6. Kompagni
Tjenestenummer 48
Rang Trænkusk
Nuværende bopæl Kunne ikke udfyldes
Udersåt (dansk/prøjsisk) prøjsisk
Underskrift
Sted Snogbæk over Ullerup pr. Gråsten
Dato 19. marts 1876
Yderlig tekst i dokumentet

124 B

Til det høje kongelige danske krigsministerium i København

Undertegnede p.t. prøjsisk undersåt, som deltog i kampen for fædrelandet 1864 Trainkusk ved 6. Infanteriregiment 6. Kompagni, nr 48, beder underdanigst det høje krigsministerium om at få den af hs Majestæt Kong Christian den IX. anordnede erindringsmedlaje tilstillet.

Snogbæk over Ullerup pr. Gråsten den 19. marts 1876

Underdanigst Søren Peter Ottesen, arbejdsmand

Berettiget. Otto Schøning