Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold O
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Personlig
Navn Hans Christian Olsen
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (f.eks Regiment) Kunne ikke udfyldes
Kompagni, eskadron mv. Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Rang Kunne ikke udfyldes
Nuværende bopæl Kunne ikke udfyldes
Udersåt (dansk/prøjsisk) dansk
Underskrift
Sted Haderslev
Dato 08-02-1876
Yderlig tekst i dokumentet

6 B

spalte 1:

Haderslev, den 8. februar  1876

Tilskjærer Hans Christian Olsen dansk undersåt af Odense, beder underdanigst om at måtte blive benådet med erindrings- eller krigsmedaljen for deltagelse i krigen 1864.

Berettiget. Gandil

Spalte 2:

Til det kongelige krigsministerium i København

Ifølge bekendtgørelsen af de danske blade har den underdanigst undertegnede bragt i erfaring at hans majestæt kong Christian XI allernådigst har besluttet uddelelsen af erindrings- eller krigsmedaljer til de, der ved hæren har deltaget i krigen årende 1848. 49, 50 og 64.

Hvis den højkongelige Anordning saaledes skal være besluttet, tillader den underdanigst

Dine bemærkninger side 1 af ansøgning, se næste dok.