Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold O
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Personlig
Navn Frederik Olsen
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (f.eks Regiment) 7. Regiment
Kompagni, eskadron mv. 6. Kompagni
Tjenestenummer Nr. 3
Rang Korporal
Nuværende bopæl Sønderborg
Underskrift
Sted Sønderborg
Dato 25. februar 1877
Yderlig tekst i dokumentet

Forhenværende Corporal i 7de Regiment, 6. Compagnie N. 3 ansøger det høie Krigsministerium om allernaadigst at maatte blive meddeelt Erindringsmedaillen for Krigen 1864.

Til det høie Krigsministerium.

Undertegnede traadte i Tjeneste ved 7de Bataillon 1860 som Menig, tjente som saadan til 1862 hvor jeg da blev udnævnt til Reservecorporal, permitteret 24 Septb.1863, igjen indkaldt den 2 November 1863 ved (7) Regiment 6. Compagni No. 3 som Corporal og som saadan gjordt Feldtoget med 1864. i denne Anledning er det jeg ansøger det høie Krigsministerium om at maatte blive meddelt den for Krigere fra 1864 bestemte Erindringsmedaille.

allerunderdanigst

Frederik Olsen, Snedkermester, Sønderborg 25 Feb. 1877

Berettiget, Weyhe