Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold O
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Personlig
Navn Hans Christian Olsen
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (f.eks Regiment) 19. Infanteriregiment / 19. bataljon
Kompagni, eskadron mv. 5. Kompagni
Tjenestenummer 287
Rang Menig
Nuværende bopæl Slagtergade Haderslev
Udersåt (dansk/prøjsisk) Dansk
Underskrift
Sted Haderslev
Dato 19-02-1876
Yderlig tekst i dokumentet

65 B 

Til det høje kongelige krigsministerium i København

Undertegnede Smed Hans Christian Olsen af Fåborg Svendborg amt, der under felttoget 1864 har tjent som Menig ved 19. Infanteriregiment, 5. Kompagni, nr. 287 og nu bor i Slagtergade Haderslev som dansk undersåt, tillader sig underdanigst at andrage hos det høje ministerium på, at blive benådet med den af hs. Majestæt Kongen indstiftede krigsmedalje.

Haderslev den 19. februar 1876

Underdanigst
H.C. Olsen

Berettiget for 1864 ved 19. bataljon.
de Fine Lich

Dine bemærkninger