Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold O
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Personlig
Navn Hinrich Otzen
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (f.eks Regiment) 4. Jægerkorps (21. Regiment)
Kompagni, eskadron mv. 3. Kompagni
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Rang Underkorporal
Nuværende bopæl Harreslev pr. Flensborg
Underskrift
Yderlig tekst i dokumentet

Til det Kongelige Krigsministerium i Kjøbenhavn.

Undertegnede indkaldt til Tjeneste ved 4. Jægerkorps i Flensborg 1857 ved 3. Kompagni, Capt. Salchow, tjente 2 1/4 Aar tildeels som Undercorporal.

I Novbr. 1863 indkaldtes jeg atter til Tjeneste ved samme Afdeling, blev nu Underofficer og tog Deel i Fægtningen ved Jagel, ved Fredericia og i mange Smaafægtninger og permitteredes endelig i August 1864 fra Kjerteminde.

Som en tro og tapper Soldat

(fortsættes:)

 

Sted Harreslev pr. Flensborg
Dato 22. februar 1876
Dine bemærkninger Side 1 af 2