Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold O
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Personlig
Navn Lorenz Peter Olsen
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (f.eks Regiment) 18. Regiment
Kompagni, eskadron mv. 7. Kompagni
Tjenestenummer 550
Rang Menig
Nuværende bopæl Egernsund pr. Gråsten, Slesvig
Udersåt (dansk/prøjsisk) dansk
Underskrift
Sted Egernsund
Dato 18. marts 1876
Yderlig tekst i dokumentet

12? B

Til det høje kongelige danske krigsministerium i København

Undertegnede danske undersåt, som deltog i kampen for fædrelandet 1864 Menig ved 18. Regiment 9. Kompagni, nr 550, beder underdanigst det høje krigsministerium om at få den af hs Majestæt Kong Christian den IX. anordnede erindringsmedalje tilstillet.

Egernsund den 18. marts 1876

Underdanigst Arbejder Lorenz Peter Olsen

Egernsund pr. Gråsten, Slesvig

Berettiget. Wildenradt, Oberst, chef for 18. Bataljon