Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold O
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Personlig
Navn Mads Nielsen Otte
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (f.eks Regiment) Kunne ikke udfyldes
Kompagni, eskadron mv. Kommandantskabet i Sønderborg
Tjenestenummer Nr. 75
Rang Militærarbejder
Nuværende bopæl Skudstrup
Underskrift
Sted Skudstrup
Dato 1878
Yderlig tekst i dokumentet

Til Krigsministeriet.

Undertegnede som har deltaget i Krigen i 1864 som Militairarbeider No. 75 og staaet ved Kommandantskabet i Sønderborg senere været Opasser ved en Ofiser v. 4.Bataillon 7 Compagni og permiteret den 2 September 1864 i Præstø hans Afregningsbog er Underskrevet af Kapitain Bodin.

Skudstrup 1878

Underdanigst Mads Nilsen Otte, Gaardejer

Berettiget til Erindringsmedaillen 1864, Glahn

Udl. 15/7 78 til Juhl