Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold Q
(Alle billeder i serien)
Personlig
Navn A. Pedersen (Angelboe)
År for krigsdeltagelse 1848-50
Afdeling (f.eks Regiment) 1 Forstærkningsjægerkorps
Kompagni, eskadron mv. 4 Kompagni
Tjenestenummer Nr 10
Rang Kunne ikke udfyldes
Nuværende bopæl Lille Johannesgade n. 940, Flensborg
Udersåt (dansk/prøjsisk) Prøjsisk
Underskrift
Sted A. Pedersen (Ankelbo)
Yderlig tekst i dokumentet

Til Det høje kongelige Krigsministerium
i
København

Undertegnede prøjsisk undersot, som deltog i kampen for fædrelandet 1848,  49,  50 ved 1 Forstærkningsjægerk regiment 4 Kompagni nr. 10, beder underdanigst Det høje Krigsministerium om at få den af Hs. Majestæt Kong Christian den 9. anordnede erindringsmadalje tilstillet

Underdanigst

A. Petersen (Angelboe)
Portør
Lille Johannesgade nr. 940, Flensborg

På feltfod 1849  -  1850
Berettiget
Larsen

Dine bemærkninger