Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold Q
(Alle billeder i serien)
Personlig
Navn Christen Pedersen
År for krigsdeltagelse 1850 - 51
Afdeling (f.eks Regiment) Felt Ingeniørdetachementet
Kompagni, eskadron mv. 3. Deling
Tjenestenummer Nr 23
Rang Kunne ikke udfyldes
Nuværende bopæl Sønderborg
Udersåt (dansk/prøjsisk) Prøjsisk
Underskrift
Sted Chr. Pedersen
Dato 8. oktober 1876
Yderlig tekst i dokumentet Slesvig - B   C Pedersen
A Duplikat

Til
Det høje kongelige danske Krigsministerium
København

Undertegnede Christen Pedersen (Hjallelse) der under felttoget 1849 har tjent ved Feltingeniørdatchmentets 3 Deling nr. 23, og i året 1850, indtil 4. marts 1851 ved landgangsbrotrainet, tillader sig herved underdanigst at ansøge dDet høje krigsministerium om, at måtte blive benådet med den af hs. Majestæt Kongen stiftede krigsmedalje.
Undertegnede er nuværende tysk undersåt og har fast bopæl i Sønderborg, under nedenstående adresse.
Murermester Chr. Pedersen i Sønderborg.
Til bekræftelse af min militære tjeneste tillader jeg mig at vedlægge afregningsbog

Sønderborg den 8. oktober 1876
Underdanigst
Chr. Pedersen

Berettiget
Jørgensen
Dine bemærkninger