Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold Q
(Alle billeder i serien)
Personlig
Navn Carsten Petersen
År for krigsdeltagelse 1848-50
Afdeling (f.eks Regiment) 6. Bataljon - 3. Reservebataljon
Kompagni, eskadron mv. 1. Kompagni - 1. Kompagni
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Rang Infanterist
Nuværende bopæl Mjolden, Lø og Møgeltønder herreder, Tønder amt
Underskrift
Sted Mjolden
Dato 14. februar 1876
Yderlig tekst i dokumentet

(fortsat:)

Ved at henvise til ovenstaaende Tjenestetid tillader jeg mig underdanigst at andrage hos det høie Krigsministerium om at blive tildeelt Erindringsmedaillen for Deeltagele i Feldtoget i 1848-50.

Medolden i Tønder Amt d.14. Febr. 1876

Underdanigst

Carsten Petersen

Berettiget, Otto Schøning

Dine bemærkninger Sie 2 af 2.