Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold Q
(Alle billeder i serien)
Personlig
Navn Peter Petersen
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (f.eks Regiment) 20. Infanteriregiment
Kompagni, eskadron mv. 6. Kompagni
Tjenestenummer Nr. 464
Rang Menig
Nuværende bopæl Lunden på Als (Havnbjerg sogn)
Udersåt (dansk/prøjsisk) Prøjsisk
Underskrift
Sted Lunden
Dato 27. marts 1876
Yderlig tekst i dokumentet

Til Krigsministeriet i Kjøbenhavn.

Undertegnede  Peter Petersen der under Felttoget 1864 har tjent som Menig ved 20de Inftr. Regmt. 6te Comp. No. 464 og nu boer i Lunden paa Als som Preusisk Undersaat, tillader sig underdanigst at andrage hos det høie Ministerium paa, at blive benaadet med den af Hs. Majestæt Kongen indstiftede Krigsmedaille.

Lunden den 27 Marts 1876

Underdanigst

Peter Petersen

Berettiget, Caspar Schøller