Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold Q
(Alle billeder i serien)
Personlig
Navn Christen Peder Petersen, Ottemark
År for krigsdeltagelse 1848-50
Afdeling (f.eks Regiment) 6. Linjeinfanteribataljon
Kompagni, eskadron mv. 4. Kompagni
Tjenestenummer En kort tid overkomplet nr. 60, men senere nr. 62
Rang Menig
Nuværende bopæl Københoved by, Skrave sogn, Frøs herred, Haderslev amt
Underskrift
Yderlig tekst i dokumentet

Født den 30. oktober 1824

Tjenestgjørende fra 16. april 1848 til i Aaret 1861 (Datum udviser min Afregningsbog som er afsendt)

Medlem af Vaabenbrødrenes Selskab St. Andst Afdeling No. 3347

Stilling: Ugift og Arbeidsmand

Adresse: Ungkarl Chresten Peder Pedersen, Adr. Gaardeier Mads O. Beck i Kjøbenhoved pr. Rødding, men Medaillen kan Adr. Herr Lærer K. Petersen, Skibelund Friskole pr. Veien.

Ifølge Opfordring har jeg for flere Aar tilbage indsendt Ansøgning til Krigsministeriet i Kjøbenhavn, og samtidig medsendt min Afregningsbog, uden senere at have hørt noget til enten Bog eller Medaillen, hvilket ville være mig meget kjært at modtage.

Påtegning: Duplicat indleveret af Factor Christensen hos Bogtrykker Jørgensen og Comp, Jens Juelsgade No. 9 1. Sal.

Dine bemærkninger

Den anden af tre ansøgninger.

Født på Åtte Mark, Føvling sogn, Ribe amt