Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold Q
(Alle billeder i serien)
Personlig
Navn Jens Peter Petersen
År for krigsdeltagelse 1848-50
Afdeling (f.eks Regiment) 3. Forstærkningsbataljon
Kompagni, eskadron mv. Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Rang Bøssemager
Nuværende bopæl Nordborg på Als
Underskrift
Sted Nordborg
Dato 16. februar 1876
Yderlig tekst i dokumentet

Nordborg d.16 Febr.1876

Til Krigsministeriet i Kjøbenhavn.

Ifølge Bekjendtgjørelse i de danske Blade angaaende Erindringsmedaillien fra Krigsaarene 1848 til 1864 finder jeg mig herved foranlediget til at meddele det Kongelige danske Krigsministerium at jeg nok ønske at erholde Medaillien.

Mit Navn er Jens Peter Petersen født i Aalborg Kjøbstad 1809. Har staaet ved 3die Forstærknings-Bataillon som Bøssemager fra Aaret 1848 til 1851.

Min Addresse er

Jens Peter Petersen, Bøssemager i Nordborg paa Als.

Paa Feltfod 1848 - 1851.

Berettiget, Larsen