Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold Q
(Alle billeder i serien)
Personlig
Navn Jens Peter Petersen
År for krigsdeltagelse 1850
Afdeling (f.eks Regiment) Kunne ikke udfyldes
Kompagni, eskadron mv. 6. Depotkompagni
Tjenestenummer 293
Rang Menig
Nuværende bopæl Horsbyg, Aabenraa Amt pr. Rødekro
Udersåt (dansk/prøjsisk) prøjsisk
Underskrift
Sted Horsbyg
Dato 23-03-1876
Yderlig tekst i dokumentet

258 J.J.P

Til det høje kongelige krigsministerium i København

Undertegnede Jens Peter Petersen (Ulkebøl), der under felttoget 1850 har tjent som Menig ved 6. DepotKompagni Nr. 293 i Fredericia Nr. 46 og nu bor i Hosebyg, Aabenraa Amt pr. Rødekro som prøjsisk undersåt, tillader sig underdanigst at andrage hos det høje ministerium på, at blive benådet med den af hs. majestæt kongens indstiftede krigsmedalje.

Hosebyg den 23. marts 1876

Underdanigst Jens Peter Petersen

A

Tilgået depotkompagniet fra 13. Linie bataljon den 23/9 50 efter hvis Arkiv berettigelsen må godtgøres. Larsen

Ansøgeren findes ikke opført i bataljonen stambog eller regnskaber, men kan formentlig erklæres "berettiget" i henhold til vedlagte afregningsbog, der [kan ikke læses] modtaget direkte fra ansøgeren. Chr. Gandil