Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold Q
(Alle billeder i serien)
Personlig
Navn Joachim Petersen
År for krigsdeltagelse 1848
Afdeling (f.eks Regiment) 3. Dragonregiment
Kompagni, eskadron mv. 3. Eskadron
Tjenestenummer Nr. 48
Rang Menig
Nuværende bopæl Bovrup pr. Felsted, Aabenraa amt
Udersåt (dansk/prøjsisk) Prøjsisk
Underskrift
Sted Bovrup
Dato 23. februar 1876
Yderlig tekst i dokumentet

Til Det høie Kongelige Krigsministerium i Kjøbenhavn.

Undertegnede  Joachim Petersen der under Felttoget 1848 har tjent som Menig ved 3die Dragon Regiment 3die Eskadron No. 102 (48) og nu boer i Baurup Aabenraa Amt pr. Felsted som Preusisk Undersaat, tillader sig underdanigst at andrage hos det høie Ministerium paa, at blive benaadet med den af Hs. Majestæt Kongen indstiftede Krigsmedaille.

Baurup den 23 Fbr 1876

Underdanigst

Joachim Petersen

Berettiget, Neergaard