Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold S
(Alle billeder i serien)
Personlig
Navn Christian Therkelsen
År for krigsdeltagelse 1848-50
Afdeling (f.eks Regiment) 12. Lette Infanteribataljon
Kompagni, eskadron mv. 3. Kompagni
Tjenestenummer 109
Rang Kunne ikke udfyldes
Nuværende bopæl Øster Gasse, Skærbæk sogn, Tønder
Udersåt (dansk/prøjsisk) prøjsisk
Underskrift
Yderlig tekst i dokumentet 152 A  C. Therkelsen

Til det høje kongelige krigsministerium i København

Undertegnede Chr. Therkelsen der under Felttoget 1848/50 har tjent som Soldat ved 12. Lette Infanteribataljon, 3. Kompagni, nr. 109 og nu bor i på Østergasse Skjærbæk sogn, Tønder som prøjsisk undersåt, tillader sig underdanigst at andrage hos det høje ministerium på, at blive benådet med den af Hs. Majestæt Kongen indstiftede krigsmedalje.

Østergasse den 9. Marts 1876

Underdanigst

Christian Therkelsen

Berettiget Westengaard

Sted Øster Gasse
Dato 9. marts 1876