Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold Z - Ø
(Alle billeder i serien)
Personlig
Navn Wilhelm Martin Zingelei,
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (f.eks Regiment) Kaptajn Aarøes Korps (Aarøes Strejfkorps)
Kompagni, eskadron mv. 3. Kompagni (under premierløjtnant Holst)
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Rang Kunne ikke udfyldes
Nuværende bopæl Søndertorv nr. 780, Flensborg
Udersåt (dansk/prøjsisk) prøjsisk
Underskrift
Yderlig tekst i dokumentet

13

Til det høje kongelig danske krigsministerium i københavn

Undertegnede prøjsiske undersåt som deltog i kanpen for fædrelandet 1864 ved kaptajn Aarøes korps 3. kompagni under premierløjtnant Holst, beder underdanigst det høje krigsministerium om at få den af hs. majestæt Kong Christian den IX. anordnede erindringsmedalje tilstillet.

Underdanigst Wilhelm Martin Zingelei, Cigarmager,  Søndertorv nr. 780, Flensborg

Tjenstgørende fra 17-6-1864

Berettiget, København d. 26. februar 1877 Aarøe, Kaptajn.

 

 

Sted Ikke anført
Dato Udateret