Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold Z - Ø
(Alle billeder i serien)
Personlig
Navn Henrik Christian Zahrtmann
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (f.eks Regiment) 4. Regiment
Kompagni, eskadron mv. 2. Kompagni
Tjenestenummer Nr. 414
Rang Menig
Nuværende bopæl Sønder Hostrup pr. Åbenrå
Udersåt (dansk/prøjsisk) dansk
Underskrift
Sted Sønder Hostrup pr. Åbenrå
Dato 12-10-1876
Yderlig tekst i dokumentet

59

Til det høje kongelige krigsministerium, København

Undertegnede Henrik Christian Zahrtmann, født i Vammen, Nørlyng Herred, der under felttoget 1864 har tjent som menig Infanterist i Danmark(?) 4. regiment 2. kompagni no. 414 og nu bor i Sønder Hostrup pr Åbenrå som dansk undersåt, tillader jeg underdanigst at andrage hos det høje ministerium om at blive benådet med den af hans majestæt Kong Christian IX indstiftede krigsmedalje.

Underdanigst H.C. Zahrtmann, cand. phil. huslærer

Berettiget                                                  Glahn