Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Gustaf Andersson
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Tjenestegørende fra -til 23 Marts til 22 August
Rang Menig
Afdeling (f.eks Regiment) Kaptajn Aarøer Strejfkorps
Kompagni, eskadron mv. 1. Kompagni
Tjenestenummer 47
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Bilkkenslagermester
Nuværende bopæl Karlskrona
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Aarøe Kaptajn
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Fullmakt för innehafraren att hos Kongl. Danska Krigs-Ministeriet uttaga den af mig, fördeltagande i 1864 års Krig. läkta erindrings-medalj.
Karlskrona den 9 Januari 1876
G. Andersen
Bleckslagare
Under ofrannämde krig anstäld, som Frivillig vid s.k. Raabaka Strebkorpsets 1ste Kompagni under Nr. 47

Egenhändiga namnteckningen intyga
A.a.Holmberg   Axel Svenson
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 3