Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Gustaf Andersson
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Tjenestegørende fra -til 23 Marts til den 22 August
Rang Menig
Afdeling (f.eks Regiment) Kaptajn Aarøes Strejfkorps
Kompagni, eskadron mv. 1. Kompagni
Tjenestenummer Nr. 47
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Karlskrona
Evt. land Sverige
Nuværende stilling Blikkenslagermester
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Aarøe Kaptajn
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Streifcorpset.
Foreviseren heraf G.Andersson født i Kongeriget Sverrig, far som Frivillig deeltaget i Kongelig Dansk Militairtjeneste fra den 23 Marts 1864 og til den 22 August som Menig.
Da han nu, paa Grund af den afsluttede Vaabenstilstand og Præliminairfred, udtræder af den Danske Armee, meddeles ham herved dette Afskedsbeviis, idet man efter Krigsministeriets Befaling tillige udtaler dets Tak for den forrettede Tjeneste.
Forhold i Tjenesten: Godt
Forhold uden for Tjenesten:
Godt
Deeltaget i følgende Slag og større Fægtninger: Streifcorpsets Expeditioner.
Kjøbenhavn, den 23 September 1864.
(Capitain Aarøes Commandos Sigill)
Afskedsbeviis for Menig G. Andersson
I Commandeurens Fraværelse
Baumann
Adjudant

Vidimeras
A.A.Holmberg     An. Svensson
Dine bemærkninger til ansøgningen side 3 af 3