Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Christer Fredrik Abrahamsson
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-49
Rang Sekondløjtnant
Afdeling (f.eks Regiment) 3. Jægerkorps
Tjenestegørende fra -til 15. Juni 1848 - 21 September 1849
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Kahlen i Kongl. Svenska Armeen
Nuværende bopæl Malmø
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget1848
Sagsbehandlers underskrift E. Holmer
Bemærkninger
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 3
Yderlig tekst i ansøgningen Till Kongl. Danska Krigs-Ministeriet i Köpenhamn!
Till erhållande af den Minnes Medalj Hans Majst. Konungen af Danemark i Nådes behagat instiftade för dem, som deltagit uti Danska Armeens sednaste krig, får jag vårdsammast såsom sökande anmåla, och desjemte hafva äran upplysa, det jag såsom frivillig deltagit uti 1848 och 1849 årenes fälttog som Second Lieutenant vid det 3die Jäger Corpset, samt bifoga vidimerade intyg från Respektive Corps's Chefer häröfver.
Malmö den 16de Februari 1876
Christer Fredrik Abrahamsson
Kahlen i Kongl. Svenska Armeen,
Riddare af Kongl. Vasa Orden och af Kongl. Dannebrog Orden, samt innehafvare af Medaljen for Tapferhet i fält.

Udl. 16/2