Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Christer Fredrik Abrahamsson
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-49
Tjenestegørende fra -til 15. Juni 1848 - 21 September 1849
Rang Sekondløjtnant
Afdeling (f.eks Regiment) 3. Jægerkorps
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Kahlen i Kongl. Svenska Armeen
Nuværende bopæl Malmø
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1848
Sagsbehandlers underskrift E. Holmer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Afskrift
at Hr. Lieutenant Christian Frederich v. Abrahamsson har gjort Tjeneste ved det 3die Jæger Corps fra 15de Juni til 15de August 1848 som Sergeant, og derefetr udnævnt till Secondlieutenant, tjent intil dato, undlader Corpset ikke hærved at attestera, ligesom samme anseer det for pligt yderligere at tilfoie: at Lieutenanten under begge Aars Felttog ikke allene har udviist god Conduitte og Iver i Tjennesten, men ogsaa i de forskjellige Batailler han har deltaget i, ført sine undergivne fram i Ilden, med særdeles Mod og Raskhed, og hvorfor Corpset tilkjendegiver ham sin varmeste Tak.
Ths Coch
Major og p.t. Commandeur
for 3die Jægercorps
(Sigill)
Nyborg den 21 Sept. 1849
Likheten med originalet intygar
[kanikkelæses]Tøihuset    V. Vaskelberg, Major 
Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 3