Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Erik Gustaf Fredrik Acharius
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Tjenestegørende fra -til 3. Juni 1848 til 10 August 1849
Afdeling (f.eks Regiment) 3. Jægerkorps
Kompagni, eskadron mv. 1. Kompagni
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Fernsund
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1848
Sagsbehandlers underskrift E. Holmer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Till Kongl Danska Krigsministeriet.

Kongl. svenska Statsministern för utrikesärenden meddeler att, enl. skrifelse från svenska Legationen i Köpenhamn, H. Mjt. Konungen af Dansmark stiftat en Minnesmedalj xxnad att utdelas till dem som deltagit i Danmarks Krig åren 1848 - 64.
På grund af detta meddelande får Undertecknad som från den 3 Juni 1848 till den 10 Augusti 1849, varit anställd i Kongl. danska Armeens 3die Jägercorps 1ste Compagni, vörssammast anmäla sig hos Krigs-Ministeriet för erhållande af nämnde medalj.
Fernsund den 18 Februar 1876.
Erik Gustaf Fredrik Acharius.
Kapten och Riddare af Svärdsorden.
Adress Sverige Fernsund
Dine bemærkninger til ansøgningen