Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Julius Emilius Andreasen
Tjeneste
Afdeling (f.eks Regiment) 20. Infanteriregiment
Kompagni, eskadron mv. 7. Kompagni
Tjenestenummer Nr 93
Deltaget i Krige(ne) 1864
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Maler
Nuværende bopæl Bergen
Evt. land Norge
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Caspar Schøller
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Det Danske Chrigsministerium!

Det er kommet mig til Kundskab, at Krigsministeriummet belønde det Mandskab som tjente i Krigen 1864 med en Vaabenbroder medallie ? som jeg ogsaa har erfaret at Krigere som efter et Tjeneste har erholdt Medallien til Erindring om Tjenesten om de Opholdt sig uden for Riget, Saae er jeg fri at underrette det ærede Statsinstesionen den at jeg tjente i den Danske Arme under Krigen ved 20 Infanteri Regiment ved 7 Compagni. Comanderet af Oberstløitnand Scholten (Faldt ved Dybbel) Compani Capitain Rasmussen (saaret  ved Dybel senere død i Flensborg) mit Nummer i Companiet var 93. Mit Naun er Julius Emilius Andreasen, Født i Frederikshavn, Rekrudt Aaret 1861. Garnisoneret i Altona til Krigens udbrud, Permiteret i Kjøbenhavn ved Fredens afslutning 1864, 14 Aug., nu Opholder mig i Norge i Byen Bergen min Haantering er Maler og Bopæls Adresse er 23 Rode b Nr 5
Æbødigt
J.E. Andreasen

16/4 79
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 2