Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Fredrik Harald Andersen
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Tjenestegørende fra -til fra 15 Maj 1849 til 23 Januar 1851
Rang Constabel
Afdeling (f.eks Regiment) 1. Artilleriregiment
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Cigarfabrikant
Nuværende bopæl Götgatan Nr 28, Stockholm
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift L.L. Perssen, Premierløjtnant ved 1. Art. Reg.
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Kongl. Danske Krigsministeriet i Kjøbenhavn!

I følge Krigsministeriets bekjendtgjørelse af den 1ste Februar d.Aar tager undertegnede, hvis Afskedsbevis her medfølger, friheden at utbede sig den af høie vedkommende udlovede Mindesmedaille.
Ærbødigst
Frederik Harald Andersen
Cigarfabrikant
Adr. Nr 28 Götgatan
Stockholm

I Assens fra 1/1 50 - 19/6 50, Causlunde fra 20/6 50, ikke paa Feltfod. Kan ikke findes for 1849
E. Schreiber

Paagjældende har været ved Skibes faste Batterier fra 30 Juni til 17 September 1849.
Berettiget
I Regimentchefens Fraværelse
L.L.Perssen
Premierlieutenant ved 1. Art. Rgt.

Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 3