Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Frederik Andersen
Tjeneste
Tjenestegørende fra -til 15 Maj 1849 til 23 Januar 1851
Rang Constabel
Afdeling (f.eks Regiment) 1. Artilleriregiment
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Cigarfabrikant
Nuværende bopæl Götgatan Nr 28, Stockholm
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift L.L. Persson, Premierløjtnant ved 1. Art. Reg.
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen 1ste Artillerie Regement.
 Foreviseren heraf Constabel Frederik Andersen, født i Kjøbenhavn, -  danske Tommer høi - af Bygning - af Haar - af Øine - har staaet i Kongelig dansk Militairtjeneste siden den 15 May 1849 som Constabel vid det 1ste Artillerie Regiment udskreven efter Loven af d. 23. September 1848.

Da han nu ifølge Armeebefaling af 23 Januar 1851 afgaaer fra Regementet meddeles ham dette Afskedsbevis Tillige meddeles ham det Vidnesbyrd, at hans Forhold saavel i som udenfor Tjenesten ved alle Leiligheder har været god og roesværdig.
Kjøbenhavn den 20 Februar 1851
Fensmark
Commandeur for 1ste Artillerie Regement

Afskedsbevis för
Constabel Frederik Andersen
af 1ste Artillerie Regement
Depotet i Assens
Fallesen, Commandeur för Artillerie Depotet i Assens

Ligelydende med Originalet bevidnes af:
A. Moltke, Handlende
A. Liljeholt, Stallmästare

Dine bemærkninger til ansøgningen side 3 af 3