Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Carl Arendt Ångström
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Tjenestegørende fra -til 1848
Rang Jæger
Afdeling (f.eks Regiment) Det beredne Jægerkorps
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Professor ved kongl. Teknolog. Institut
Nuværende bopæl Stockholm
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Stiernholm
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen medalj, som kommer att utdelas till personer, hvilka i Danska armeen deltagit uti krigen 1848-50, får undertecknad, hvilkjen under 1848 gjorde tjenst såsom jägare vid "det beredne jægercorps fra Øerne" uti Blixen-Fineches Qvadronb, först under General Haffner och sedan under Ryttmäster Castenskjöld, under tiden fran första dagarne af Juni intill Corpsens upplösning uti Slagelse den 1 oct. nämnde år (mitt afskedsbetyg är dateradt Slagelse den 8de Oct 1848) härmed anmäla mig till erhållande af berörde minnes-medalj.
Stockholm den 20 Mars 1876
Carl Arendt Ångström
R.D.D.O, Professor vid
Kongl. Teknolog. Instituted
i Stockholm
Adress: Stockholm

Berettiget
Stiernholm

Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 2