Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Theodor Olsen Aasterud
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Tjenestegørende fra -til fra 21de Mai til den 26de August
Rang Korporal
Afdeling (f.eks Regiment) 16. Infanteriregiment
Kompagni, eskadron mv. 2. Kompagni
Tjenestenummer Nr 6
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Stange
Evt. land Norge
Sagsbehandling
Sagsbehandlers underskrift R. Jacobsen, Capitain, f.T. Bataillonschef
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Underdanigst Ansøgning om at erholde Erindringsmedalje for Tjeneste i den danske Hær i Aaret 1864.

Undertegnede Theodor Olsen Aasterud fra Stange, Hedemarken i Norge, har været Korporal i den danske Hær ved det 16de Infanteriregiments anden Kompagni Nr 6 fra den 21de Mai til den 26de August 1864 og tillader sig hermed i Underdanighed at søge det høie Krigsministerium om naadigst at maatte erholde Erindringsmedaljen for Deltagelse i Krigen 1864, naar saadanne bliver uddelte.
Underdanigst
Theodor Olsen Aastrup
Stange, den 4de Marts 1876

Til det kongelige Krigsministerium, Kjøbenhavn.

Berettiget


Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 3