Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Jonas Axel Adrian Åström
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Afdeling (f.eks Regiment) Aarøes Strejfkorps
Kompagni, eskadron mv. 1. Kompagni
Tjenestenummer Nr 66
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Poliskonstapel
Nuværende bopæl Klara vestra Kyrkogatan Nr 18, Stockholm
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Tjenstgjorde fra 7/5 64. Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Aarøe Capitain
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Till Kongl. Danska Krigs-Ministeriet.

Undertecknad som år 1864 såsom frivillig tjenstgjorde i Kongl. Danska Arméen deraf den längsta tiden vid Kapten Aares Ströfkorps 1ste Kompaniet under Nr 66 får härmed på grund af ett i Sveriges officiela tidning nyeligt tillkännagifvande anmäla mig till erhållande af den Hans Majestät Konung Christian IX instiftade Minnesmedalj.
Stockholm den 18 Februari 1876.
Jonas Axel Adrian Åström
Poliskonstapel vid Stockholm Polis
Adress Klara vestra Kyrkogatan Nr 18
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 3