Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Jonas Axel Adrian Åström
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Afdeling (f.eks Regiment) Aarøes Strejfkorps
Kompagni, eskadron mv. 1. Kompagni
Tjenestenummer Nr 66
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Poliskonstapel
Nuværende bopæl Klara vestra Kyrkogatan Nr 18, Stockholm
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Tjenstgjorde fra 7/5 64. Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Aarøe Capitain
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Herr Politidirektoren och Riddaren V. Oldenborg befullmägtigas härmed att hos vederbörande myndighet uttaga den medalj, som kan vara mig af Kongl. Danska regeringen tillerkänd på grund af af mitt deltagande i danska kriget år 1864.
Stockholm den 10 Januari 1877.
Jonas Axel Adrian Åström
Poliskonstapel.

Bevittnas
J.H. Eckerström, Poliskommissarie
F.F. Munkten, Poliskonstapel

Modtaget Medaillen 6/4 1877
Oldenborg
Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 3