Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Jonas Axel Adrian Åström
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Tjenestegørende fra -til 27. April til 22. August 1864
Rang Menig
Afdeling (f.eks Regiment) Aarøes Strejfkorps
Kompagni, eskadron mv. 1. Kompagni
Tjenestenummer Nr 66
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Poliskonstapel
Nuværende bopæl Klara vestra Kyrkogatan Nr 18, Stockholm
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Tjenstgjorde fra 7/5 64. Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Aarøe, Capitain
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Undertecknad som under Februari månad år 1876 hos Kongl. Danska Krigs-Ministeriet anmält sig till erhållande af den för deltagarne i Danmarks sednare krig bestämda minnesmedalj får härmed upplysa: Att jag från den 27 April till den 22 Augusti 1864 såsom frivillig och Menig stått i Kongl. Dansk Militartjenst; att jag från början af Maj månad ifrågavarande år och till krigets slut var anställd vid 1ste Kompaniet af Kapten Aarøes Ströfkorps under Nr 66 samt för närvarande anställd såsom Konstapel vid Stockholms Poliskorps och boende under adress Nr 18 vid Klara Vestra Kyrkogata.
Stockholm den 17 Mars 1877
Jonas Axel Adrian Åström
Dine bemærkninger til ansøgningen side 3 af 3