Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn J. Hansen Adam
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Menig
Afdeling (f.eks Regiment) 21. Infanteriregiment
Kompagni, eskadron mv. 4. Kompagni
Tjenestenummer Nr 199
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Konduktør
Nuværende bopæl Hammarspynt ved Christianstad
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Bie
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Fra Konduktør J.H. Adam forhen Menig ved 21. Inf. Reg. 4. Cp. Nr 199. Hammarspynt ved Christianstad i Sverrig, d. 14de Marts 1876.

Undertegne, født Slesviger der i 1864 tjente i den danske Hær i Krigen mod Tyskland andrager herved hos det høie Krigsministerium om at maatte erholde tilsendt en Blanket i Anledning af Erindrings Medaillen for dem der have deltaget i Krige.
Underdanigst
J. Hansen Adam

Berettiget
Bie
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 2