Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Axel Adelsvärd
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Rang Secondløjtnant
Afdeling (f.eks Regiment) 13. Linjeinfanteribataljon
Kompagni, eskadron mv. 3. Compagnie
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Ledamar af Riksdagens 1ste Kammer
Nuværende bopæl Åtvidaberg
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1848
Sagsbehandlers underskrift E. Holmer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Till Kongl. Danska Krigs Ministeriet.

På grund af ett i Post och Inrikes Tidningar infördt tillkännagifvande får undertecknad vördsamt anmäla sig till erhållande af en Medalj hvilken lärer komma att utdelas till minne åt dem som deltagit i de sednaste krigen i Danmark. Under åren 1848 och 1849 var jag nemligen anställd som Second Lieutenant i 13de Linie Infanteri Bataillonens 3die Compagnie och var vid mitt anställande i Danska Arméen Under Løjtnant i Svensk tjenst vid Kongl. Lif Regementets Husat Corps.
Jag har äran härnedan uppgifva min adress.
Åtvidaberg d. 27 Februari 1876.
Axel Adelswärd
Friherre, R.W.O. och Ledamar af Riksdagens 1ste Kammare